Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2116-A

BRANDWERENDE ELEMENTEN - DEUREN
WINLOCK enkele schuifdeuren Rf 1 h

WINLOCK SYSTEMS bvba

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Technische Goedkeuring ATG
Wat is een ATG? | Wat is een ETA ? | Vergelijking ATG’s-ETA’s | Hoe bekomt men een ATG ? | Procedures voor het verlenen van ETA’s

Procedures voor het verlenen van ETA?s

Het verlenen van ETA’s of Europese technische goedkeuringen is gebaseerd op tests en onderzoeken van de producten en op de beoordeling aan de hand van de fundamentele voorschriften van de BPR en de basisdocumenten die voor het specifieke product gelden.

Artikel 9 van de BPR voorziet twee manieren om ETA’s te verlenen. Na raadpleging van het PBC beslist de Commissie welke manier gebruikt moet worden.

De eerste manier wordt uiteengezet in artikels 9(1) en 11. Deze manier vereist het bestaan van een goedkeuringsleidraad (ETA-leidraad) als basis voor een ETA. Deze leidraden worden door EOTA uitgewerkt op basis van een door de Commissie verleend mandaat. De aan EOTA toegekende EG-mandaten definiëren, zoals de aan CEN gegeven mandaten, het product, het beoogde gebruik van het product, de kenmerken van het in de leidraad te behandelen product, prestatieklassen of -niveaus van de producten – indien vereist in de basisdocumenten of door het PCB – en het systeem of de systemen van verklaring van overeenstemming. De ETA-leidraden worden uitgewerkt door werkgroepen waaraan de industrie kan deelnemen.

De tweede manier om een ETA te verlenen, is beschreven in artikel 9(2) van de BPR. Deze manier wordt toegepast wanneer er geen leidraad beschikbaar is. In dit geval ontwikkelt de goedkeuringsinstantie aan wie de fabrikant een ETA heeft gevraagd, een mini-leidraad die specifiek is voor de fabrikant en voor een welbepaald product. Deze leidraad wordt de "Common Understanding of Assessment Procedure" of CUAP genoemd. Tijdens het ontwikkelen van een dergelijke CUAP wordt er een consensus binnen EOTA bereikt. Omdat CUAP’s specifiek zijn voor één bepaalde fabrikant, is het uitwerken van deze documenten vertrouwelijk.

Voor de eerste ETA’s die een goedkeuringsinstantie binnen een bepaald productdomein verleent (in het geval van ETA-leidraden), dient deze goedkeuringsinstantie de consensus van alle goedkeuringsinstanties te bekomen voor de ETA kan worden verleend. Voor ETA’s die op CUAP’s gebaseerd zijn, is deze consensus altijd vereist.

Het is belangrijk op te merken dat de fabrikant het initiatief moet nemen en een ETA moet aanvragen wanneer er geen geharmoniseerde norm bestaat voor het betreffende product.