Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2116-A

BRANDWERENDE ELEMENTEN - DEUREN
WINLOCK enkele schuifdeuren Rf 1 h

WINLOCK SYSTEMS bvba

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Technische Goedkeuring ATG
Wat is een ATG? | Wat is een ETA ? | Vergelijking ATG’s-ETA’s | Hoe bekomt men een ATG ? | Procedures voor het verlenen van ETA’s

Vergelijking ATG's - ETA's

Waarin verschilt een ETA (Europese technische goedkeuring) van een ATG (Belgische technische goedkeuring)?

De BUtgb levert zowel ATGs als ETAs af. Beiden kunnen van groot belang zijn voor fabrikanten en gebruikers van bouwmaterialen, producten en systemen. Beide instrumenten hebben een grote waarde, maar het is belangrijk dat partijen de verschillen tussen beide goed situeren om misvattingen te vermijden.

De ATG is een vrijwillig systeem dat al verscheidene tientallen jaren bestaat; het beoogt de geschiktheid van producten, onderdelen van producten en componenten van bouwsystemen voor een welbepaalde toepassing in de bouw. De ETA is een rechtstreeks gevolg van de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) en is een instrument dat vnl. bedoeld is om aan te tonen dat aan de regelgeving m.b.t. het in de handel brengen van bouwproducten voldaan wordt.

In onderstaand overzicht worden de specificiteiten van beide verduidelijkt.

Technische Goedkeuring voor in de bouw bestemde producten
Wettelijk kader
Geografische toepassing
Onderwerp
Aanvrager
Kenmerken die onder de goedkeuring vallen:
Doel van de goedkeuring
Aard van de goedkeuring
Conformiteitsbeoordeling van het product
Conformiteitsattestering
Beschikbaarheid - toegankelijkheid
Markering van het product