Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2116-A

BRANDWERENDE ELEMENTEN - DEUREN
WINLOCK enkele schuifdeuren Rf 1 h

WINLOCK SYSTEMS bvba

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Technische Goedkeuring ATG
Wat is een ATG? | Wat is een ETA ? | Vergelijking ATG’s-ETA’s | Hoe bekomt men een ATG ? | Procedures voor het verlenen van ETA’s

De technische goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies, met inbegrip van een beschrijving en de technische eigenschappen. Een ATG is een gunstige beoordeling van één bepaald bouwproduct van één fabrikant voor een welbepaalde toepassing. Ze moet het de gebruiker mogelijk maken de overeenkomstigheid van de op de bouwplaats afgeleverde producten met de bestaande goedkeuring te controleren. ATG's worden afgeleverd voor producten, waarvoor geen productnormen bestaan. Het betreft dan ook voornamelijk systemen, innovatieve producten en producten die uit meerdere componenten bestaan. Een ATG wordt in principe afgeleverd op basis van een goedkeuringsleidraad. Dergelijke leidraad wordt opgesteld door deskundigen van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) en vormt een beoordelingsbasis voor bouwproducten.

Daar bovenop komt meestal een certificering, wat betekent dat een door de BUtgb gemandateerde certificeringsinstelling met een vastgestelde frequentie extern toezicht uitoefent over de conformiteit van de productie met de gepubliceerde goedkeuring. Deze toetsing of controle wordt beschreven in een conventie die bij het verlenen van de ATG opgesteld wordt. In deze overeenkomst wordt aangegeven hoe de fabrikant zijn eigen controle op de productie organiseert en welke externe proeven hierbij zullen uitgevoerd worden.

Geldigheidsduur

Een ATG is geldig gedurende een periode van drie jaar, op voorwaarde dat de certificering geen aanleiding geeft tot schrapping of schorsing.

Na drie jaar wordt de firma uitgenodigd een aanvraag tot hernieuwing in te dienen.

Wanneer zij dit doet binnen de termijnen opgelegd door het Algemeen Reglement, dan blijft de ATG geldig tot de gespecialiseerde groep een advies over de vernieuwingsaanvraag heeft afgeleverd.

Vandaar dat in de lijst van geldige goedkeuringen ATG's voorkomen waarvan de geldigheidtermijn soms (lang) overschreden is.