Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2116-A

BRANDWERENDE ELEMENTEN - DEUREN
WINLOCK enkele schuifdeuren Rf 1 h

WINLOCK SYSTEMS bvba

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Reglement & Aanvraagformulieren

De nodige documenten voor het indienen van een aanvraag kan U hieronder downloaden.

Reglement

De taken en verantwoordelijkheden, de samenstelling en de werking van de BUtgb organen vindt U in de Statuten van de organisatie en het Algemeen huishoudelijk reglement.

Alle praktische afspraken m.b.t. het aanvragen en afleveren van technische goedkeuringen en de andere door de BUtgb afgeleverde aanverwante kwaliteitsverklaringen en de certificatie op basis daarvan en het goedkeuringsonderzoek vindt U in het Algemeen goedkeurings- en certificatiereglement . De goedkeurings- en certificatiekosten worden gedeeltelijk gegeven in een actualiseerbare bijlage daarvan (het niet in deze bijlage opgenomen kosten worden door desbetreffende operatoren gepubliceerd).

Het reglement m.b.t. het gebruik en het toezicht op het ATG-merk regelt de wijze waarop gebruik gemaakt mag worden van het ATG-merk.

De praktische afspraken m.b.t. het aanvragen en afleveren van Europese technische beoordelingen volgens Verordening (EU) N° 305/2011, inbegrepen de door BUtgb gehanteerde tarieven vindt u in het ETA-reglement. Voorlopig is dit document slechts beschikbaar in Engelstalige versie.

Indienen van de aanvraag

Het indienen van de aanvraag dient te gebeuren d.m.v. onderstaande formulier F1. Dit formulier moet volledig ingevuld en vergezeld van de nodige stukken (bv. technisch dossier) ingediend worden bij info@butgb-ubatc.be. Meer uitleg over het technisch dossier vindt u in het Algemeen goedkeurings- en certificatiereglement. De inhoud van de technische documentatie moet volledig zijn opdat Uw aanvraag ontvankelijk verklaard zou worden.

1. ETA-aanvragen:

F1b Aanvraagformulier Download document in MS Word formaat
F2 Verzoek tot overdracht Download document in MS Word formaat
F3 Toelating tot het aanvragen van een goedkeuring door een bedrijf dat het onderwerp van de aanvraag niet zelf vervaardigt Download document in MS Word formaat
F4 Toelating tot het aanvragen van een duplicaat ("private label") goedkeuring Download document in MS Word formaat
F5 Toelating tot het gebruik van proefverslagen (en vergelijkbaar) Download document in MS Word formaat
F6 Toelating tot het uitvoeren van (een) inspectie(s) Download document in MS Word formaat
F7 Verzoek tot het hergebruiken van proefverslagen Download document in MS Word formaat

 

2. Alle andere aanvragen:

F1a Aanvraagformulier Formulaire de demande au format MS Word
F2 Verzoek tot overdracht Download document in MS Word formaat
F3 Toelating tot het aanvragen van een goedkeuring door een bedrijf dat het onderwerp van de aanvraag niet zelf vervaardigt Download document in MS Word formaat
F4 Toelating tot het aanvragen van een duplicaat ("private label") goedkeuring Download document in MS Word formaat
F5 Toelating tot het gebruik van proefverslagen (en vergelijkbaar) Download document in MS Word formaat
F6 Toelating tot het uitvoeren van (een) inspectie(s) Download document in MS Word formaat
F7 Verzoek tot het hergebruiken van proefverslagen Download document in MS Word formaat
F8 Verzoek tot verklaring van geschiktheid voor wegmarkeringsproducten Download document in MS Word formaat
F8b Verlenging van verklaring van geschiktheid voor wegmarkeringsproducten Download document in MS Word formaat

 

Opmerking:

Voor de hieronder vermelde technische domeinen, waarvoor resp. CTIB-TCHN, ANPI en BCCA als operator functioneren, dient gebruik gemaakt te worden van bijzondere aanvraagformulieren. Het betreft de aanvragen voor een technische goedkeuring voor: