Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2116-A

BRANDWERENDE ELEMENTEN - DEUREN
WINLOCK enkele schuifdeuren Rf 1 h

WINLOCK SYSTEMS bvba

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Privacy beleid - Cookiebeleid

Privacyverklaring - Algemene gebruikers en aanvragers

Inleiding

BUtgb neemt uw privacy serieus. Deze privacyverklaring is bedoeld om uw rechten uiteen te zetten en eventuele vragen over uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Indien u meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen met: gdpr@butgb.be.
Ons beleid en procedures voor de verwerking van persoonlijke gegevens zijn ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en de toepasselijke Belgische wetgeving.

1. Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u wanneer u met ons communiceert, wanneer u vragen overmaakt.

De persoonlijke gegevens die we verwerken, zijn:
 • uw naam;
 • uw e-mailadres;
 • het bedrijf dat u vertegenwoordigt;
 • uw vraag (vragen); en/of
 • andere informatie die u verstrekt

2. Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

We verwerken de persoonlijke gegevens die worden vermeld in paragraaf 1 hierboven voor de volgende doeleinden:

 • zoals vereist om te reageren op uw vragen of opmerkingen. Dit kan het communiceren met u en/of een van de BUtgb-goedkeuringsoperatoren en/of certificatie-operatoren en, eventueel met andere UEAtc-leden omvatten (zie ueatc.eu). We hebben deze informatie nodig om een contract met u te kunnen opstellen en zonder deze informatie is dit helaas niet mogelijk;
 • om te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die we van u ontvangen;
 • om het gebruik van onze website en online services te controleren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om ons te helpen bij het controleren, verbeteren en beschermen van onze producten, inhoud, diensten en websites, zowel online als offline, in overeenstemming met onze legitieme belangen;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • in overeenstemming met onze legitieme belangen bij het beschermen van de belangen en wettelijke rechten van BUtgb, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in verband met juridische claims, compliance, wettelijke en onderzoeksdoeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of rechtszaken).

3. Met wie en waar zullen we uw persoonlijke gegevens delen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze goedkeuringsoperatoren en/of certificatieoperatoren en mogelijk andere UEAtc-leden (zie ueatc.eu) om zo nodig op uw vragen of opmerkingen te reageren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met de onderstaande derden:

 • onze professionele adviseurs zoals onze accountants en externe juridische en financiële adviseurs;
 • zoekmachine- en webanalyse.

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien nodig voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

In het geval dat ons bedrijf of een deel ervan wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en die van eventuele toekomstige kopers en zullen deze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel langer bewaren dan noodzakelijk is en zullen alleen de persoonlijke informatie bewaren die nodig is met betrekking tot het doel. We zijn ook verplicht om bepaalde informatie te bewaren zoals vereist door de wet of zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze algemene voorwaarden te handhaven.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken.
Als de informatie die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig is, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en ons vragen het te corrigeren of aan te vullen.
U hebt ook het recht om ons te vragen een kopie te verstrekken van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
Wanneer u uw gegevens aan ons hebt verstrekt en deze wordt geautomatiseerd verwerkt, kunt u mogelijk vragen om deze aan u te verstrekken in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat. Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u ons mogelijk vragen om te beperken hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken terwijl uw klacht wordt opgelost. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens te wissen (a) door uw toestemming voor ons om het te gebruiken in te trekken; (b) als het niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken; (c) als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en we geen goede reden hebben om het te blijven gebruiken; of (d) als we uw persoonlijke gegevens niet hebben behandeld in overeenstemming met onze verplichtingen.

6. Waar kan u meer informatie vinden over hoe BUtgb mijn gegevens verwerkt?

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door BUtgb of uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen met BUtgb via dit e-mailadres: gdpr@butgb.be.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u contact opnemen met de Belgische Privacy Commissie: commission@privacycommission.be.

Uitgavedatum: mei 2018

Privacyverklaring - Leden van de BUtgb Commissies

Inleiding

BUtgb neemt uw privacy zeer serieus. Deze Privacykennisgeving is bedoeld om uw rechten uiteen te zetten en eventuele vragen over uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Neem voor meer informatie contact op met: gdpr@butgb.be.
Waar u een BUtgb Commissielid bent, zal de verwerker van uw gegevens BUtgb zijn.
Ons beleid en procedures voor de verwerking van persoonlijke gegevens zijn ontwikkeld in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en de toepasselijke Belgische wetgeving.

1. Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u wanneer u en/of uw nominerende organisatie contact met ons opneemt om u als lid van een Commissie toe te voegen en/of u de vergaderingen van de Commissie bijwoont. De persoonlijke gegevens die wij verwerken omvatten:

 • uw naam;
 • uw werkadres, e-mailadres en/of telefoonnummer.

2. Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

We verwerken de persoonlijke gegevens die worden vermeld in paragraaf 1 hierboven voor de volgende doeleinden:

 • om ons in staat te stellen uw betrokkenheid bij een Commissie te valideren en u in staat te stellen contact op te nemen met andere commissieleden
 • voor het beheer van de BUtgb -processen, inclusief het uitvoeren van commissies en onderhoud en toezicht op het lidmaatschap van de commissie;
 • in verband met juridische claims, compliance, wettelijke en onderzoeksdoeleinden;
 • om te reageren op uw opmerkingen of klachten, inclusief om eventuele klachten van u of van anderen te onderzoeken;
 • om statistieken te genereren met betrekking tot de samenstelling van commissies;
 • toezicht houden op het gebruik van onze websites en online diensten en uw informatie gebruiken om onze producten, inhoud, diensten en websites te controleren, te verbeteren en te beschermen, zowel online als offline;

3. Met wie en waar zullen we uw persoonlijke gegevens delen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met een van de BUtgb-goedkeuringsoperatoren en/of certificatie-operatoren en mogelijk met andere UEAtc-leden (zie ueatc.eu).
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met de onderstaande derden: uw werkgever of nominerende organisatie om uw betrokkenheid bij Commissies te valideren.
Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wetshandhavingsfunctionarissen indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien nodig voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.
In het geval dat ons bedrijf of een deel ervan wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en die van eventuele toekomstige kopers en zullen deze worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel langer bewaren dan noodzakelijk is en zullen alleen de persoonlijke informatie bewaren die nodig is met betrekking tot het doel. We zijn ook verplicht om bepaalde informatie bij wet te bewaren of als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden te handhaven.
We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de levenscyclus van de Commissie.

5. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken.
Als de informatie die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig is, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en ons vragen het te corrigeren of aan te vullen.
U hebt ook het recht om, op enkele uitzonderingen na, ons te vragen om een kopie van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren.
Wanneer u uw gegevens aan ons hebt verstrekt en deze wordt geautomatiseerd verwerkt, kunt u mogelijk vragen om deze aan u te verstrekken in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat.
Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u ons mogelijk vragen om te beperken hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken terwijl uw klacht wordt opgelost.
In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens te wissen (a) door uw toestemming voor ons om het te gebruiken in te trekken; (b) als het niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken; (c) als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en we geen goede reden hebben om het te blijven gebruiken; of (d) als we uw persoonlijke gegevens niet hebben behandeld in overeenstemming met onze verplichtingen.

6. Waar kan u meer informatie vinden over hoe BUtgb mijn gegevens verwerkt?

Mocht u vragen hebben over deze privacy verklaringg, over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door BUtgb of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met BUtgb via dit e-mailadres: gdpr@butgb.be.
Als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u contact opnemen met de Belgische Privacy Commissie: commission@privacycommission.be.

Publicatiedatum: mei 2018

Cookiebeleid BUtgb

De BUtgb maakt gebruik van Cookies op haar website om het gebruiksgemak te optimaliseren en doet dit door toepassing van dit Cookiebeleid. Dit beleid is opgesteld met als doel u correct en helder te informeren over het gebruik van Cookies en om uw toestemming te bekomen tot het gebruik ervan.
Door de Website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het gebruik van cookies conform dit beleid. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf dit beleid te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.
Deze website maakt gebruik van verschillende types cookies. Het betreft:

 • Noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. 
 • Prestatie analyse cookies waarmee BUtgb meet hoe de website wordt gebruikt.
Toepassing van het cookiebeleid
Dit cookiebeleid is van toepassing op de BUtgb website en internetdiensten die de BUtgb aanbiedt en die toegang geven tot BUtgb informatie.

Verantwoordelijke voor dit cookiebeleid
BUtgb, Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw, met maatschappelijke zetel in Brussel: Lombardstraat 42.

Klachten
In geval u klachten heeft over hoe de BUtgb uw persoonsgegevens behandelt, kan u zich wenden tot de Privacy Commissie via www.privacycommission.be.

Aanpassing voorwaarden
We behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd aan te passen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Websites.

Weigeren of beheren van cookies op de BUtgb website
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.

Overzicht Cookies