Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2024

DAKEN - DAKAFDICHTINGEN
SOPRALENE MONOFLEX

SOPREMA nv

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Over Butgb
Organisatie | Aangeboden diensten | BUtgb in Europa | Operatoren

De BUtgb is lid van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UEAtc) en de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA).

UEAtc

UEAtc is het Europese netwerk van onafhankelijk instituten, centra en organisaties die betrokken zijn bij het afleveren van technische goedkeuringen voor innovatieve producten of systemen.  De UEAtc werd in 1960 opgericht met als uitdrukkelijke taak het vereenvoudigen van de uitvoer van bouwproducten van het ene naar het andere Europese land.  De individuele leden zijn verantwoordelijk voor het afleveren van nationale technische goedkeuringen en via de UEAtc is het mogelijk goedkeuringen in andere landen te bekomen, gebaseerd op het werk dat al werd uitgevoerd.  De UEAtc leden kunnen ook de fabrieksproductie inspecteren, overeenstemming met nationale regelgeving beoordelen en de behoorlijke uitvoering op de bouwplaats controleren.
Om de innovatie in de bouwsector te ondersteunen en te bevorderen stelt de UEAtc een volledig geheel van vrijwillige goedkeuringsdiensten ter beschikking.
Verdere informatie: http://www.ueatc.eu

EOTA

EOTA ontstond door de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG.  De Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA) omvat de Goedkeuringsinstituten erkend en aangemeld door EU en EVA Lidstaten die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) om Europese Technische Goedkeuringen (ETA) af te leveren.  Een bouwproduct met ETA, dat voldoet aan de attesteringsregels, mag de CE Markering dragen en mag in de handel gebracht worden in ieder van deze EER Lidstaten.
De taak van EOTA is hoofdzakelijk het volgen en bevorderen van het opstellen van ETA-leidraden (ETAG) en het coƶrdineren van alle activiteiten m.b.t. het afleveren van ETA.  EOTA werkt in nauwe samenwerking met de Europese Commissie, EVA, CEN, Europese handelsassociaties en industriĆ«le organisaties, welke deelnemen als warnemer in diverse EOTA niveaus.
Verdere informatie: http://www.eota.eu