Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ETA 15/0654

RUWBOUW - Passieve brandbeschermende producten : platen
GEO FLAM

GEOSTAFF

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Over Butgb
Organisatie | Aangeboden diensten | BUtgb in Europa | Operatoren
Effectieve leden - Toegetreden leden - De beleidsstructuur - De organisatiestructuur - De uitvoerende structuur

De beleidsstructuur

De beleidsstructuur is samengesteld uit volgende geledingen (zie figuur 1):
  • De Algemene vergadering is de hoogste instantie van de BUtgb. Ze beraadslaagt inzake het beleid en de strategie voor BUtgb activiteiten.
  • De Raad van Bestuur zorgt voor de uitvoering van de beslissingen genomen door de Algemene vergadering en stuurt de BUtgb opdat de organisatie haar doelstellingen kan bereiken.
  • De Adviescommissie stuurt de relatie tussen de organisatie en de bouwsector. De commissie bestaat uit alle effectieve leden en de toegetreden leden die zich aanmeldden, organisaties die geen lid zijn van de vzw, maar die door de vzw worden uitgenodigd om de communicatie met de markt te vervolledigen, het Directiecomité en de Secretaris-Generaal.
  • De Coördinatiecommissie stuurt de werking van de organisatie, haar operatoren en hun onderaannemers. De commissie bestaat uit de effectieve leden, categorie A, het Directiecomité en de Secretaris-Generaal.
  • De Kwaliteitscommissie beheert het organisatiesysteem van de BUtgb en de opvolging van de toepassing ervan door de operatoren.
De taak binnen de organisatie, de bevoegdheden, de samenstelling, de aanduiding der leden en de werkwijze van de Algemene Vergadering, de Advies- en Coördinatiecommissies, de Raad van Bestuur en de Kwaliteitscommissie worden vastgelegd in de Statuten en het Algemeen huishoudelijk reglement.figuur 1