Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2024

DAKEN - DAKAFDICHTINGEN
SOPRALENE MONOFLEX

SOPREMA nv

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Over Butgb
Organisatie | Aangeboden diensten | BUtgb in Europa | Operatoren
Effectieve leden - Toegetreden leden - De beleidsstructuur - De organisatiestructuur - De uitvoerende structuur

De uitvoerende structuur

Men onderscheidt Goedkeurings- en Certificatie-operatoren of operatoren, die beide functies uitoefenen.

De Goedkeuringsoperatoren dienen verplichte organen te installeren en te beheren volgens opgelegde regels onder bewaking van de BUtgb. Het gaat hier over externe en representatieve deskundigencomités van de belanghebbenden, de Gespecialiseerde Groepen, en interne bureaus van uitvoerende deskundigen, de Uitvoerende Bureaus. De adviezen van de Groepen zijn in regel bindend voor de Goedkeuringsbeslissingen en de inhoud van de leidraden en specificaties.
De Certificatie-operatoren zijn verplicht geaccrediteerd voor hun werking, volgens internationale accreditatienormen en passen enkel schema’s toe die door de BUtgb zijn aanvaard qua opvatting. De Certificatie-operatoren zijn verantwoordelijk voor het tot stand brengen van Adviesraden, Certificatieraden en Certificatiecomités. De operatoren kunnen beroep doen op onderaannemers die door de BUtgb zijn erkend. Ze zijn bij voorkeur en in regel geaccrediteerd.

Goedkeuringsoperatoren stellen Uitvoerende Bureaus samen, bestaande uit deskundigen die onafhankelijk en onpartijdig werken. Deze deskundigen kunnen afkomstig zijn uit Effectieve lidorganisaties of van gespecialiseerde instellingen. Voor hun deelname aan de Uitvoerende Bureaus wordt in regel een vergoeding voorzien, naast de vergoeding die gepaard gaat voor het leveren van een verslaggever of schaduw verslaggever.

De taak binnen de organisatie, de bevoegdheden, de samenstelling, de aanduiding der leden en de werkwijze van de operatoren en de Gespecialiseerde Groepen worden vastgelegd in de Statuten en het Algemeen huishoudelijk reglement. Voor de Gespecialiseerde Groepen wordt een afzonderlijk Reglement opgesteld, dat eventueel door desbetreffende Goedkeuringsoperator aangevuld kan worden.
De taak binnen de organisatie, de bevoegdheden, de samenstelling, de aanduiding der leden en de werkwijze van de Uitvoerende Bureaus, Adviesraden, Certificatieraden en Certificatiecomités worden beschreven in het Organisatiehandboek.figuur 3