Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact Privacy
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 2116-A

BRANDWERENDE ELEMENTEN - DEUREN
WINLOCK enkele schuifdeuren Rf 1 h

WINLOCK SYSTEMS bvba

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

Over Butgb
Organisatie | Aangeboden diensten | BUtgb in Europa | Operatoren
Effectieve leden - Toegetreden leden - De beleidsstructuur - De organisatiestructuur - De uitvoerende structuur

De BUtgb wordt gedragen door de collectiviteit van alle belangrijke actoren in de bouw en de onpartijdigheid van de uitvoerende instellingen, die in een netwerkconfiguratie opereren.

De organisatie kent 2 types leden:
  • Effectieve leden , nl. deze die de vzw hebben opgericht, of die na de oprichting door de Algemene Vergadering als dusdanig zijn aanvaard op basis van de in de Statuten opgenomen voorwaarden. De effectieve leden worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën.
    • Categorie A: Dit zijn instellingen of organisaties, die op basis van deskundigheid en onafhankelijke en onpartijdige werking, autonoom of in het kader van een samenwerkingsverband, kunnen fungeren als operator voor goedkeuring en/of certificatie en die in die hoedanigheid een sectorale competentie of technologische beheersing kunnen dragen of aanbrengen. Deze instellingen dienen te voldoen aan de in de Statuten opgenomen voorwaarden.
    • Categorie B: Dit zijn organisaties die de maatschappelijke groepen vertegenwoordigen, die een bepaald belang hebben bij het bestaan, de activiteiten en de werking van de vzw BUtgb. Het zijn hoofdzakelijk intersectorale federaties, confederaties en andere overkoepelende groeperingen die staan voor de belangen van de publieke en private bouwheren, de ontwerpers (architecten en ingenieurs), de uitvoerders, de verzekeraars enz.
  • Toegetreden leden zijn organisaties, die een beperkt belang hebben bij het bestaan, de activiteiten en de werking van de BUtgb vzw, of die om bepaalde redenen verkiezen geen effectief lid te worden. De toegetreden leden worden door de Raad van Bestuur aanvaard volgens criteria, goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
De structuur van de organisatie kan onderverdeeld worden in:
  • Een beleidsstructuur, bestaande uit de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en 2 adviserende commissies, nl. de Adviescommissie en de Coördinatiecommissie. De Kwaliteitscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Coördinatiecommissie.
  • De organisatiestructuur, bestaande uit het Directiecomité, het Administratief Secretariaat en een aantal ondersteunende diensten en de Technische Coördinatiebureaus.
  • De uitvoerende structuur, bestaande uit een geheel van samenwerkende Goedkeurings- en Certificatie-operatoren.