Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Nederlands | Français | English Contact
BUtgb

Goedkeuring in de kijker

ATG 12/2750

GEVELS - RAMEN
LB PCD AD

LB PROFILE GmbH

BUtgb nieuwsbrief

Schrijf u nu in op onze elektronische nieuwsbrief en ontvang regelmatig de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

Abonneren op de nieuwsbrief

De BUtgb is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en van installateurs aflevert.

De voornaamste producten van ons werk zijn nationale en Europese technische goedkeuringen voor materialen, producten en systemen. Daar waar Europese technische goedkeuringen (ETA) beperkt zijn tot het reglementaire en de Europese Richtlijn 89/106/EEG, zijn de nationale technische goedkeuringen (ATG) vrijwillige beoordelingen, waarin zowel reglementaire als andere kenmerken behandeld worden, zodat de geschiktheid voor de beoogde toepassing aangetoond kan worden.

In regel vereisen nationale technische goedkeuringen certificatie volgens systeem 5 van de Internationale Normalisatie Organisatie (ISO), uitgevoerd door door de BUtgb aangeduide certificatie-instellingen, terwijl de conformiteitsbeoordeling voor Europese technische goedkeuringen in overeenstemming is met de in de Beschikkingen van de Europese Commissie vast gelegde systemen, waar van toepassing, uitgevoerd door derde partijen die daarvoor erkend werden door hun Lidstaten en die aangemeld werden overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 89/106/EEG.

Nieuws

2016-02 Nieuwsbrief BUtgb News #01/2016
2013-07-15 Op 15 juli 2013 werd de BUtgb door de Federale Overheidsdienst Economie aangeduid als Technische Beoordelingsinstantie volgens Verordening (EU) N° 305/2011. Vanaf 16 september 2013 is het aanvragen van Europese Technische Beoordelingen via de BUtgb mogelijk. In afwezigheid van een geharmoniseerde norm vormt de Europese Technische Beoordeling de alternatieve route die fabrikanten toelaat producten te CE markeren. Informatie m.b.t. het indienen van een aanvraag vindt u in het BUtgb Reglement m.b.t. de Europese technische beoordeling.
2013-06 Nieuwsbrief BUtgb News #01/2013
2012-10-01 Rekening houdende met de overgang van de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG naar de Bouwproductenverordening (EU) 305/2011, waarbij er heel wat verandert voor de Europese Technische goedkeuringen (zie desbetreffend Infoblad), zijn vanaf 1 oktober 2012 nieuwe aanvraagformulieren van toepassing. Afzonderlijke aanvraagformulieren worden voorzien voor de aanvragen in het kader van de Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG of de Bouwproductenverordening (EU) 305/2011 en alle andere aanvragen.
2012-06-29 Het Vlaamse Gewest verleent vanaf 1 juli 2012, subsidies voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten nadat conformiteit van de uitgevoerde werken met desbetreffende STS aangetoond werd. Het BUtgb goedkeuringsschema voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten, door BCCA aangekondigd in juli 2011, is één van de mogelijkheden om conformiteit aan te tonen. Een eerste reeks afgeleverde technische goedkeuringen is beschikbaar, evenals een lijst van installateurs die bekwaam geacht worden de na-isolatie van spouwmuren uit te kunnen voeren in overeenstemming met deze ATGs. Bijkomende informatie m.b.t. dit initiatief vindt u in desbetreffend infoblad en het daarbij behorende document dat de situatie in de aanvangsfase beschrijft.
2011-10-28 Het Vlaamse Gewest bevestigde dat vanaf 1 juli 2012, subsidies voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten verleend zullen worden nadat conformiteit van de uitgevoerde werken met desbetreffende STS aangetoond werd. Het BUtgb goedkeuringsschema voor de na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten, door BCCA aangekondigd in juli 2011, is één van de mogelijkheden om conformiteit aan te tonen. Het is belangrijk dat leveranciers en installateurs verscheidene maanden voorafgaand aan 1 juli 2012 hun aanvraag indienen om tijdig klaar te kunnen zijn.
2011-07-01 Na aanvaarding door de Butgb Raad van Bestuur treedt het aangepaste goedkeurings- en certificatiereglement in werking
2011-06-06 BUtgb Raad van Bestuur verwelkomt 3 nieuwe toegetreden leden
2010-10-12 Gebruikers kunnen de BUtgb databank van afgeleverde goedkeuringen "full text" doorzoeken, d.w.z. om het even welke trefwoord wordt opgezocht doorheen alle goedkeuringsteksten. 
2010-10-12 Om op de hoogte te blijven van de recent door de BUtgb verspreide technische goedkeuringen en actualiteiten m.b.t. kwaliteitsverklaringen uitgegeven door de BUtgb en deze waar de BUtgb operatoren betrokken zijn, kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de BUtgb nieuwsbrief.  De eerste nieuwsbrief zal kortelings gratis verspreid worden aan de geregistreerde belangstellenden d.m.v. een e-mail bericht.  De abonnementsservice waarbij de gedrukte versie van de goedkeuringsteksten tegen betaling verspreid wordt, wordt stop gezet.
2010-08-24 BUtgb operator BCCA lanceert nieuwe aanpak ATGs voor in situ gespoten PUR voor vloertoepassingen
2010-07-01 Na aanvaarding door de Butgb Raad van Bestuur treedt het goedkeurings- en certificatiereglement in werking
2010-06-22 BUtgb Raad van Bestuur verwelkomt 6 nieuwe toegetreden leden
2009-12-01 BUtgb aangemeld als EOTA instituut
2009-11-01 BUtgb vzw start haar werkzaamheden
2009-10-28 De (effectieve) leden van de BUtgb ondertekenen de statuten